Contactgegevens

MRT Rechtsbijstand
Postbus 739
7900 AS Hoogeveen
tel: 088-2993900
fax: 088-2993901
info@mrtrechtsbijstand.nl

Rechtsbijstand

Wat is rechtsbijstand?

Rechtsbijstand is niet iets waarmee u dagelijks mee te maken heeft. Daarom is het goed om uit te leggen wat wij met rechtsbijstand bedoelen. Bij MRT verstaan wij onder rechtsbijstand: de juridische bijstand in de vorm van informatie en advies, belangenbehartiging, bemiddeling, het voeren van rechtszaken, en indien nodig het instellen van hoger beroep.

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering  dekt de kosten van het verhalen van uw schade, van bijstand bij een strafzaak of bij een geschil. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft bij ANWB of Unigarant, dan draagt de verzekeraar de kosten van behandeling van uw zaak door de Stichting Rechtsbijstand MRT.  Dat betekent dat uw belangen worden behartigd door MRT. Dat heet hulp in natura.

Onder de kosten van behandeling vallen onder andere de kosten van MRT, ingeschakelde experts, medisch adviseur, proceskosten en dergelijke.

ANWB en Unigarant bieden verschillende rechtsbijstandverzekeringen aan, bijvoorbeeld bij auto, motor, bromfiets, caravan, en boot. Deze verzekeringen worden alleen  aangeboden in combinatie met de verzekering van het voertuig of vaartuig . Bij de reisverzekering is het mogelijk een aanvullende dekking met rechtsbijstand af te sluiten.

Uw schade kan bestaan uit materiele schade en/of letselschade. Wat dat precies is kunt u nalezen in onze brochures: Materieel & Letsel.

Wat is de Stichting Rechtsbijstand MRT?

De Stichting Rechtsbijstand MRT (verder te noemen MRT)  is een onafhankelijk werkende stichting die rechtsbijstand verleent op het gebied van Mobiliteit, Recreatie en Toerisme  in  binnen – en buitenland. De MRT  medewerkers zijn gespecialiseerd in de juridische aspecten van verkeersongevallen, letselschades, strafzaken, en contractuele geschillen. Onze schadebehandelaars en juristen beschikken over jarenlange ervaring en voldoen aan de noodzakelijke opleidingseisen.

Hoe moet u een beroep doen op uw rechtsbijstandverzekering?

U meldt uw zaak aan bij uw verzekeraar. Dat kan telefonisch of schriftelijk. Binnen vijf werkdagen na melding verneemt  u of uw zaak onder de dekking van uw verzekering valt. U krijgt altijd een vaste behandelaar aangewezen bij MRT.

Werkwijze

MRT zal u, conform de polisvoorwaarden, rechtsbijstand verlenen en uw belangen behartigen bij de behandeling en afwikkeling van uw schade of letselschade. Wij willen dat zo goed mogelijk doen. Wij zullen u daarom vragen om ons informatie te geven over het ongeval en over de door u geleden schade. Aan de hand van alle bewijsstukken stellen wij vast of er een mogelijkheid is om uw schade te verhalen. Als die mogelijkheid er is, stellen we de wederpartij aansprakelijk en zullen uw schade vaststellen en voor u verhalen.

Als het noodzakelijk is leggen wij uw zaak aan de rechter of aan een geschillencommissie voor, inclusief eventueel hoger beroep.

Ontevreden?

Er komt heel wat kijken bij een juridisch geschil. De juridische specialist van MRT doet uiteraard zijn uiterste best om voor u een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Onze taken voeren wij met de grootste zorg uit.

Als u desondanks ontevreden bent over de behandeling van uw zaak, lees dan meer over onze klachtenregeling.

Polisvoorwaarden

Meer informatie, polisvoorwaarden en formulier van de rechtsbijstandverzekeringen kunt u vinden via de onderstaande linken van Unigarant verzekeringen en ANWB verzekeringen.

Unigarant Verzekeringen

Autoverzekering

Bromfietsverzekering

Camperverzekering

Caravan verzekering

Elektrische fiets verzekering

Fietsverzekering

Motorverzekering

Reis verzekering doorlopend

Scootmobiel verzekering

Scooter verzekering

Watersport verzekering

Woonpakket plus

 

ANWB Verzekeren

ANWB Rechtsbijstandverzekering

ANWB Autoverzekering

ANWB Bootverzekering

ANWB Bromfietsverzekering

ANWB Camperverzekering

ANWB Caravanverzekering

ANWB Motorverzekering

ANWB Scooterverzekering

ANWB Scootmobielverzekering

ANWB Doorlopende reisverzekering

ANWB Wegenwachtcompleet