Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door ANWB Rechtsbijstand met zorg samengesteld. Toch kan niet worden ingestaan voor de juistheid en volledigheid van de gegevens, informatie of adviezen.

De informatie op deze website over de producten en diensten van ANWB Rechtsbijstand is daarom puur informatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Voor verzekeringen geldt dat de polis en polisvoorwaarden altijd bepalend zijn voor de relatie tussen u en Unigarant N.V. en ANWB. Als u vragen heeft over de informatie op deze website en uw polis of polisvoorwaarden kunt u hiervoor contact met ons opnemen.

ANWB Rechtsbijstand is niet aansprakelijk  

ANWB Rechtsbijstand is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van op deze website vermelde gegevens, informatie en/of adviezen.