Fraudebeleid

Vertrouwen

De basis van verzekeren en het verlenen van rechtsbijstand is vertrouwen. Wij vertrouwen erop dat u, bij een verzoek om rechtsbijstand, de juiste en volledige informatie verstrekt. U vertrouwt erop dat wij uw schade verhalen of goede juridische bijstand verlenen. Onze manier van werken gaat uit van dit vertrouwen.

Fraude

Helaas is er een kleine groep mensen die ons en uw vertrouwen misbruikt. Wij vinden dit niet acceptabel. Daarom hebben wij een fraudebeleid. Ons fraudebeleid richt zich op het voorkomen en bestrijden van fraude.

Onder fraude verstaan wij het opzettelijk en op oneigenlijke gronden (proberen) verkrijgen van een schadevergoeding of juridische bijstand. De volgende voorbeelden komen wij in de praktijk tegen:

  • Niet de waarheid vertellen bij een melding.
  • Bij een aanrijding, ook een schade claimen die er al voor de aanrijding was.
  • Het vervalsen van een aankoop- of reparatiefactuur bij het claimen van een schade.
  • Verzwijgen dat het geschil al is ontstaan voor het afsluiten van de verzekering.

Voorkom misverstanden

Weet u niet goed op welke manier u moet handelen bij een schademelding? Of hoe u een verzoek om rechtsbijstand moet indienen? Neem dan contact met ons op. Zo voorkomen wij samen misverstanden.

Fraude, wat dan?

Stellen wij vast dat er sprake is van fraude? Dan wordt de behandeling gestaakt en wordt de opdracht voor verhaals- of rechtsbijstand teruggegeven aan Unigarant of ANWB Verzekeren. De verzekeringnemer informeren wij hier schriftelijk over. Het dossier blijft onder beheer van de ANWB Rechtsbijstand.