Klachten

Wij proberen u uiteraard zo goed mogelijk te helpen. Maar bent u het niet eens met de manier waarop wij uw zaak behandelen? Of heeft u klachten over ons? Hieronder leest u wat u dan kunt doen. Wij maken gebruik van de klachtenprocedure van Unigarant.

De behandeling van uw klacht

Wij registreren alle klachten. Na het melden van uw klacht, ontvangt u hiervan een bevestiging. Uw klacht wordt daarna toegewezen aan een klachtbehandelaar dit is nooit de rechtshulpverlener. Deze behandelaar is een specialist van de betreffende afdeling en kent de voorgeschiedenis niet. Zo kan de klachtbehandelaar onbevooroordeeld een standpunt innemen. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de door u gewenste oplossingsrichting.

Binnen 10 werkdagen een telefonische reactie

Op zijn laatst binnen 10 werkdagen na de registratie van uw klacht, neemt de klachtbehandelaar contact met u op. Dat doen we het liefst telefonisch. Tijdens dit gesprek bespreekt en onderbouwt de behandelaar zijn standpunt met u. Krijgen wij geen telefonisch contact met u, dan ontvangt u onze reactie per e-mail.

Lukt het ons niet om binnen 10 werkdagen te reageren? Dan laten wij u dat op tijd weten.

Bent u het niet eens met ons standpunt?

Dan kunt u dit schriftelijk (per e-mail of post) aan ons doorgeven. Uw klacht wordt vervolgens nogmaals bekeken. Deze keer door een klachtbehandelaar die niet bij uw eerste klachtmelding betrokken is geweest. Op deze manier kan ook de tweede behandelaar een onbevooroordeeld standpunt innemen.

Vinden we samen geen oplossing?

U kunt officieel een klacht indienen bij onze directie

Schrijf ons een brief met uw naam, dossiernummer, polisnummer en een omschrijving van uw klacht. U stuurt uw brief naar:

ANWB Rechtsbijstand
T.a.v. de directie
Postbus 739
7900 AS Hoogeveen

Klacht indienen bij het KIFID

Bent u nog niet tevreden? Dan kunt u contact opnemen met het KIFID. Dit kunt u pas nadat onze directie uw klacht heeft afgehandeld. U heeft dan drie maanden om uw klacht in te dienen bij het KIFID.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG 
Telefoonnummer 070 333 89 99

Wilt u geen gebruik maken van onze klachtenregeling?

Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een rechter. De kosten hiervan vallen niet onder uw  rechtsbijstandsverzekering.

Geeft de rechter u gelijk? Dan vergoeden wij de kosten van rechtsbijstand alsnog. U leest hier meer over in uw polisvoorwaarden van ANWB of van Unigarant .

Meer weten over ons klachtenbeleid? Lees het hier.

 Home