Klachten

Wij proberen u uiteraard zo goed mogelijk te helpen. Maar bent u het niet eens met de manier waarop wij uw zaak behandelen? Of heeft u klachten over ons? Hieronder leest u wat u dan kunt doen. Wij maken gebruik van de klachtenprocedure van Unigarant.

Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw zaak behandelen?

Geef dit altijd aan bij uw behandelaar. Een gesprek lost een verschil van mening vaak al op.

Werkt dat niet? Dan kunt u gebruik maken van de geschillenregeling. Dat betekent dat u uw zaak bespreekt met een advocaat die u zelf kiest. De advocaat geeft een advies over het behandelen van uw zaak. Wij volgen het advies van de advocaat.

Is de advocaat het met u eens dan kunt u er meestal voor kiezen dat de advocaat  verder gaat met uw zaak.  

Wilt u meer weten over de geschillenregeling? Kijk dan in uw polisvoorwaarden van ANWB of van Unigarant .

Heeft u een klacht over ons?

Ook bij een klacht is het belangrijk dat u contact opneemt met uw behandelaar. Wij denken namelijk graag met u mee over een oplossing.

Lukt dat niet? Dan kunt u contact opnemen met zijn of haar leidinggevende. 

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw klachten? Lees dan meer over onze klachtenregeling.

Vinden we samen geen oplossing?

U kunt officieel een klacht indienen bij onze directie

Schrijf ons een brief met uw naam, dossiernummer, polisnummer en een omschrijving van uw klacht. U stuurt uw brief naar:

ANWB  Rechtsbijstand
T.a.v. de directie
Postbus 739
7900 AS Hoogeveen

Klacht indienen bij het KIFID

Bent u nog steeds niet tevreden? Dan kunt u contact opnemen met het KIFID. Dit kunt u pas nadat onze directie uw klacht heeft afgehandeld. U heeft dan drie maanden om uw klacht in te dienen bij het KIFID.

Klachteninstituut Financiƫle Dienstverlening (KIFID)
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG 
Telefoonnummer 070 333 89 99

Wilt u geen gebruik maken van onze klachtenregeling?

Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een rechter. De kosten hiervan vallen niet onder uw  rechtsbijstandsverzekering.

Geeft de rechter u gelijk? Dan vergoeden wij de kosten van rechtsbijstand alsnog. U leest hier meer over in uw polisvoorwaarden van ANWB of van Unigarant .

 Home